Mustafa Avsar - 'k Zo zou gere willen leven

Op jonge leeftijd is Mustafa Avsar uit de regio Ayfon met zijn familie naar Gent (1975) gekomen. Op zekere dag ontdekte hij zijn passie en talent voor poëzie, die in zijn culturele traditie in directe verbinding staat tot de muziek. Tijdens zijn lagere en middelbare studies startte zijn muziekcarrière. Naast Turkse liederen waagt Mustafa zich ook met succes aan Nederlandstalige liederen.

Deze CD uit 2014 is een project waarin deze muzikant en tevens bezieler van het Muzikantenhuis in Gent kan rekenen op de inzet van een heel aantal muzikanten die bij hem geregeld over de vloer komen, waaronder dus ook Elke.

Terug naar de vorige pagina